Voorlopig geen prik voor 50.000 ‘thuiswonende’ verpleeghuisbewoners

nos.nl/artikel/2366242-voorlopig-geen-prik-voor-50-000-thuiswonende-verpleeghuisbewoners.html