Oproep aan basisscholen: laat waterleiding controleren op lood

https://nos.nl/artikel/2320036-oproep-aan-basisscholen-laat-waterleiding-controleren-op-lood.html

Alle basisscholen in Nederland moeten worden gecontroleerd op de aanwezigheid van lood in het water. Veel scholen hebben nog loden leidingen en om de nodige aanpassingen voor elkaar te krijgen, moeten scholen samen met hun gemeente gaan overleggen. Die oproep doet de PO-Raad aan alle schoolbesturen van Nederland, zegt de belangenorganisatie van schoolbesturen tegen de NOS.

Lood in het drinkwater is schadelijk voor de gezondheid van met name jonge kinderen. “Het is een punt van zorg en daarom roepen wij schoolbesturen op om de waterleiding te laten controleren”, zegt een woordvoerder van de PO-Raad.

Techniek Nederland, de vereniging van installateurs, doet vandaag ook een oproep. Zij willen dat er een subsidie komt voor eigenaren van panden om loden leidingen te laten vervangen. “Omdat de kosten in veel gevallen een drempel vormen, kan de overheid niet blijven toekijken”, zegt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland.

De oproep tot controle en een nieuwe subsidieregeling volgen op de grote anti-lood-operatie die Utrecht en Rotterdam gisteren aankondigden. De twee steden gaan alle basisscholen en kinderdagverblijven die in gemeentelijke panden van voor 1960 zitten, controleren op de aanwezigheid van loden leidingen. In Amsterdam gebeurt dat al.

In Nederland zijn bij zo’n 100.000 tot 200.000 oude woningen de loden leidingen nooit vervangen. In deze leidingen kunnen kleine looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater komen. Loden leidingen mochten tot 1960 worden gebruikt bij de bouw. Het vervangen van loden leidingen is niet verplicht, maar wordt uit gezondheidsoogpunt wel aangeraden door de overheid.

Den Haag en Eindhoven laten weten dat er binnen hun grenzen geen basisscholen of kinderdagverblijven in oude gemeentelijke gebouwen zitten die nog loden leidingen hebben. Al het leidingwerk is in die gemeenten op enig moment vervangen.

De Gezondheidsraad adviseerde in november om in panden die nog loden leidingen hebben, enkel nog flessenwater te gebruiken voor zuigelingen, jonge kinderen tot zeven jaar en zwangere vrouwen.

Een subsidie voor het vervangen van loden waterleidingen in gebouwen bestond al tussen 1999 en 2005. In november adviseerde de Gezondheidsraad het Rijk om een manier te vinden om het vervangen van leidingen weer te stimuleren. Een nieuwe subsidieregeling is daarbij een mogelijkheid.

Geen nieuwe subsidie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt in een reactie aan de NOS dat het vervangen van loden leidingen de verantwoordelijkheid is van de eigenaar van het pand. Een nieuwe subsidie om leidingen te vervangen gaat er niet komen, zegt een woordvoerder.

“Er zijn geen aanwijzingen dat de kosten een reden zijn om loden leidingen niet te vervangen. Het overgrote deel heeft zonder subsidie plaatsgevonden. Het belangrijkste is dat men zich bewust is van de mogelijke aanwezigheid van loden leidingen zodat men actie kan ondernemen”, zegt een woordvoerder.

Advertentie