Harbers wees ook na kinderpardon-akkoord nog verblijfsvergunningen toe

https://nos.nl/artikel/2280066-harbers-wees-ook-na-kinderpardon-akkoord-nog-verblijfsvergunningen-toe.html

Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid heeft de afgelopen twee maanden nog verblijfsvergunningen verstrekt aan minderjarige asielzoekers van wie eerder een aanvraag voor het kinderpardon was afgewezen. De staatssecretaris mag hier zelfstandig over beslissen bij bijvoorbeeld schrijnende asielzaken.

Dat Harbers recent met de hand over zijn hart streek, is opvallend, want hij wil zijn zogenoemde discretionaire bevoegdheid juist afschaffen. Eind januari maakten de coalitiepartijen daar ook afspraken over. Asieladvocaten zeggen tegen de NOS dat ze de indruk hadden dat de staatssecretaris de bevoegdheid al niet meer had, maar vooralsnog bestaat de mogelijkheid nog.

Sinds 29 januari heeft de staatssecretaris elf mensen, onder wie zes kinderen, een verblijfsvergunning gegeven. Drie van die kinderen hadden eerder een aanvraag voor een kinderpardon ingediend, antwoordt het ministerie van Justitie en Veiligheid op vragen van de NOS. Justitie wil niet zeggen om wie het gaat.

Kinderrechten-organisatie Defence for Children heeft geen idee om welke kinderen het gaat, maar dat maakt de organisatie weinig uit: “Wat voor ons het belangrijkste is, is dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, kunnen blijven. Of dit nu kan doordat de IND hun aanvraag voor de afsluitingsregeling inwilligt of doordat de staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid gebruikt, dat maakt ons niet uit”, zegt een woordvoerder.

Eerder werd bekend dat de staatssecretaris tussen oktober 2017 en september 2018 zijn discretionaire bevoegdheid gebruikte om 59 mensen een verblijfsvergunning te verlenen.

Lili en Howick

Vorig jaar besloot Harbers op het laatste moment dat de Armeense tieners Lili en Howick in Nederland mochten blijven. Ze hadden bij herhaling te horen gekregen dat ze Nederland moesten verlaten. Op de dag van hun geplande uitzetting besloot de staatssecretaris na een stortvloed aan publiciteit hun toch een verblijfsvergunning te geven.

Harbers zei eind januari in de Tweede Kamer dat hij van de bevoegdheid af wil. Volgens hem wekt de discretionaire bevoegdheid de indruk dat er buiten de rechter om altijd nog hoop is op een “soort van rechter in laatste instantie”.

De VVD, de partij van Harbers, wil de discretionaire bevoegdheid al langer schrappen. In november stelde de VVD dit al voor, maar toen was daarvoor nog geen steun in de coalitie.

Dat veranderde eind januari toen de coalitiepartijen afspraken dat het kinderpardon werd afgeschaft. Dat was een concessie aan de VVD in ruil voor de afspraak dat kinderen die eerder waren afgewezen, alsnog in aanmerking kwamen voor het kinderpardon. Daar kwamen 1070 aanvragen voor binnen. Voortaan zou de bevoegdheid om over het hart te strijken bij schrijnende gevallen komen te liggen bij de directeur van de IND.

Vermoedelijk wordt later vandaag bekend wanneer de bevoegdheid wordt overgeheveld van de staatssecretaris naar de IND.

Advertentie