‘De vraag is: hóe is Nouri verteld over zijn hartafwijking’

https://nos.nl/artikel/2210735-is-nouri-over-zijn-hartafwijking-geinformeerd-en-hoe.html

Wist Ajacied Abdelhak Nouri van de hartafwijking die in april 2014 bij hem werd geconstateerd?

Ja, zegt voetbalbond KNVB. Ze stellen dat ze de voetballer mondeling en schriftelijk hebben geïnformeerd over de keuringen en de daarin aangetroffen hartafwijking, al geven ze toe dat daarvoor geen schriftelijk bewijs is. Volgens NRC oordeelde de voetbalbond vervolgens dat die afwijking ongevaarlijk was en deelde de informatie met Ajax, de club waar Nouri speelde.

Nee, zegt de familie van Nouri. Ze zijn ervan overtuigd dat de voetballer zelf geen weet had van een hartafwijking, staat in een persverklaring. Zij vinden dat de KNVB en Ajax hen uitdrukkelijk hadden moeten informeren, om hierna een vervolgtraject met diepgravend onderzoek te kunnen afspreken.

Of er een direct verband is tussen de hartafwijking bij de voetballer en de hartstilstand die Nouri afgelopen zomer trof, is niet duidelijk. Nouri verkeert nu nog steeds in een zeer lage staat van bewustzijn.

Maar als Nouri al op de hoogte was van de afwijking, was het informeren van zijn ouders geen automatisme. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) moet een 16-jarige nadrukkelijk toestemming geven voordat een arts de ouders inlicht over een medisch probleem. Nouri was in april 2014, op het moment dat de afwijking werd geconstateerd, 17 jaar.

De familie van Nouri heeft letselschadeadvocaat John Beer in de arm genomen om volledige duidelijkheid te krijgen over de hartstilstand en de medische begeleiding van de voetballer. Hij zegt dat de familie geschokt is en veel vragen heeft over de berichtgeving.

Hij betwijfelt of de communicatie tussen de KNVB en met Nouri over de hartafwijking duidelijk is verlopen: “De familie zegt: wij weten het niet. En ik heb mijn vraagtekens over of dat aan Abdelhak is gecommuniceerd. En zeker of het adequaat gecommuniceerd is.”

“Zeg je het terloops tegen een jongen van 17 die gewoon het veld op wil rennen. Of houd je hem staande en zeg je: begrijp je wat ik je verteld heb?”, zegt Beer.

Zo’n gesprek tussen arts en patiënt kan “tien seconden of tien minuten duren, als het maar op een uitvoerige manier gebeurt”, zegt Johan Legemaate, hoogleraar medisch gezondheidsrecht.

De hartafwijking kan volgens Legemaate desondanks niet voldoende aan bod zijn gekomen in het gesprek over de uitslag van de medische keuring. “Het resultaat van zo’n keuring wordt altijd besproken. Maar het gaat hier om een keuring voor een specifiek doel, namelijk: mag ik voetballen? Als je er zo naar kijkt, volstaat een globale uitslag en kan de hartafwijking niet gemeld zijn.”

Toch zou het nalaten dit te melden Legemaate verbazen, omdat het hier gaat over hartproblemen. “Het informeren van de huisarts ligt dan voor hand en ja, ook het informeren van de ouders lijkt mij een open deur.”

“Maar het lijkt me dat je de patiënt goed moet informeren. De hartafwijking is ook het medische dossier van clubarts terechtgekomen”, zegt Legemaate. “Daar heb je als patiënt toegang toe, maar of dit ook duidelijk wordt gecommuniceerd weet ik niet.”

Advertentie