Steeds meer stalbranden en ook meer dode dieren

https://nos.nl/artikel/2188089-steeds-meer-stalbranden-en-ook-meer-dode-dieren.html

Het aantal stalbranden is de laatste jaren toegenomen net als het aantal dieren dat daarbij om het leven is gekomen. In 2014 brandden 29 stallen af, in 2015 31 en vorig jaar 47. Bij de 107 branden in drie jaar kwamen in totaal 370.000 dieren om het leven. Dit blijkt uit cijfers van Brandweer Nederland.

Jaarlijkse komen dus veel dieren om het leven bij stalbranden. Eind juli verbrandden 20.000 varkens in een megastal en afgelopen nacht gebeurde het opnieuw bij een varkensstal met honderden dieren.

Vandaag riep een organisatie van varkenshouders daarom op tot verder onderzoek naar de oorzaak van de stalbranden. Zo’n onderzoek is al grotendeels klaar, zegt Brandweer Nederland. De organisatie houdt sinds 2014 zelf gegevens bij over stalbranden in Nederland.

Kortsluiting

Brandweer Nederland noemt kortsluiting en werkzaamheden als voornaamste oorzaken van de branden. Beiden 15 procent. 10 procent van de branden in stallen is ontstaan door blikseminslag en 10 procent door broei en overige oorzaken.

Bij de andere helft van de 107 branden die in de afgelopen drie jaar hebben plaatsgevonden is de oorzaak onbekend. “Bij die stalbranden is het vuur zo vernietigend dat de oorzaak niet meer te vinden is”, zegt Roelf Knoop van Brandweer Nederland.

Oude stallen

Volgens Brandweer Nederland vonden de 107 branden in de afgelopen jaren bijna uitsluitend plaats in stallen die zijn gebouwd voor 2014. In deze ‘oude’ stallen zijn de brandveiligheidseisen veel minder streng. Kortsluiting en werkzaamheden aan en om de stallen, zoals lassen, leiden dan sneller tot stalbranden.

“Bij nieuwe stallen van na 2014 zitten elektrische apparaten in een aparte ruimte, dat is gemakkelijker blussen. Ook is het isolatiemateriaal veel minder brandbaar in de stallen van na 2014. Met de brandveiligheid van de nieuwe stallen is een slag gemaakt, bij de oude stallen nog niet”, zegt Knoop.

“Bij kortsluiting en werkzaamheden ontstaat vaker brand, ook in andere industrieën”, zegt Knoop. “Maar bij stalbranden is de impact natuurlijk enorm, ook voor ons als brandweer.”

Motie verworpen

De cijfers van Brandweer Nederland over stalbranden zijn verwerkt in een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd. Dit rapport is klaar en gaat waarschijnlijk in september naar de Tweede Kamer.

In juli werd een motie door Partij voor de Dieren en PVV voor extra maatregelen om het aantal het stalbranden en het aantal slachtoffers van stalbranden terug te dringen, verworpen door VVD, CDA, D66, CU en SGP.

Advertentie