Importtarieven Afrikaanse landen worden massaal ontdoken

Onderzoekers van de Vrije Universiteit hebben een rechtstreeks verband ontdekt tussen importtarieven van landen in Sub-Sahara Afrika en de mate waarin deze tarieven worden ontdoken via onder andere vrachtbrieffraude of ‘trade misinvoicing’. Afrikaanse landen lopen op die manier grote bedragen aan belastinginkomsten mis. Alleen al via Nederland gaat het om miljoenen euro’s.

Met de wereldwijde grondstoffenhandel is iets vreemds aan de hand. Kostbare commoditiesdie soms letterlijk de smeerolie vormen van onze economieën lijken plotsklaps te verdwijnen. Althans, op papier. De Verenigde Naties beschreven eerder dit jaar hoe de truc werkt: op vrachtbrieven worden andere hoeveelheden of waarden gezet dan er eigenlijk in het scheepsruim zitten. Het verkeerd opgeven van handelswaar heet ‘trade misinvoicing’.

Lees verder bij Follow the Money

Advertentie