Ongezond genieten door vrijhandelsverdrag TTIP?

Suiker, alcohol en tabak kunnen goedkoper worden als vrijhandelsverdrag TTIP wordt ingevoerd, met mogelijk nadelige gevolgen voor de volksgezondheid, blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Ecorys. Zelfs de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN kunnen dan in gevaar komen. Hoe zit dat?

Zoetekauwen, alcoholliefhebbers en kettingrokers opgelet: genieten van een sigaretje, een biertje en zoetigheid dreigt goedkoper te worden, met alle nadelige gevolgen voor de volksgezondheid van dien. Reden daarvoor is TTIP, het beoogde vrijhandelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten, dat er volgens het Nederlandse onderzoeksbureau Ecorys voor kan zorgen dat de prijzen van de grondstoffen tabak, alcohol en suiker gaan dalen.

De prijsdaling zal leiden tot een verhoogde consumptie van ongezonde producten

De prijsdaling zal leiden tot een verhoogde consumptie van ongezonde producten en kan daarmee de volksgezondheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties — waarover later meer — in gevaar brengen. Ecorys verwacht bovendien dat de gezondheid van lage inkomens zwaarder wordt getroffen dan die van hoge inkomens.

Ecorys is de hofleverancier van onderzoeksrapporten over de verwachte economische resultaten van handelsverdragen, waaronder TTIP. Die rapporten worden meestal gemaakt in opdracht van de Europese Commissie. Zo ook het volumineuze Final Interim Technical Reportover TTIP (407 pagina’s exclusief annexen) dat anderhalve week geleden is verschenen.

Lees verder bij Follow the Money

Advertentie