Een typisch staaltje Brussel-bashing van minister Ploumen

De kogel is door de kerk: nationale parlementen mogen van de Europese Commissie tóch beslissen over het handelsverdrag CETA. De Nederlandse minister Ploumen mag tevreden zijn, want ze had zich in de dagen voor dit besluit in felle bewoordingen uitgelaten over de EC, die onze Tweede en Eerste Kamer buitenspel zou zetten. Alleen was ze daarbij wel erg kort door de bocht gegaan. ‘Dit zijn nu juist de populistische zinsneden die voorkomen moeten worden.’

‘Verstandig,’ noemde minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dinsdag het besluit van Europese Commissie over CETA, het handelsakkoord tussen Europa en Canada. Tegen de verwachting in had de Commissie besloten om het verdrag ter goedkeuring voor te leggen aan de nationale parlementen van de lidstaten. Ploumen noemde het ‘niet meer dan logisch’ dat de Eerste en Tweede Kamer hun oordeel mogen geven over CETA.

Advertentie